گاهی نمی توانم دروغ بگویم

اما می‌توانم صبور باشم

چونان زنی که به همسر معتادش ایمان دارد

و هر روز منتظر ترک اوست ...

من

یک زنم :)