فروردین من

ضریح پاک تو چشمان آن دلی ست

که طبیعت را 

به انتظار ماه تو

گره می‌زند

به افسانه‌ها.