پای زندگیم

زخم زیاد داشت اما

درد نداشت

روی زخم‌هایت مرهمش کردم ...

دیگرهیچ کم ندارد !


پ.ن :

الکی مثلا یکی شکست عشقی خورده  ... ;) :دی