هوا که بغض توست

یادم می‌افتد

دنیایی را

که هرگز نبود

و چنگش می‌زدم ...

                                      حالا

                                      تو را که بگویند

                                      شب چشمک می‌زند و

                                      دل لبخند؛

                                      چه تو باشی

                                      چه ... ;)