کم‌کم

یک عمر شد!

این لحظه‌ها

که ...

اینطور پیش برود

قیامت می‌شود

و مجنون

قیام خواهد کرد.