تو که سپیده می‌شوی

نه موی من

جعد مشکین است و

نه روی من

ماه چهارده ...

بی تو زمینم

و آسمانم

نمی چرخد.