بالای بعضی شعرها

نمی‌شود ننوشت 

برای ...

به یاد ...

تقدیم به ...