کسی چه می داند؟!

"حوّا" شاید نام مادری ست

که بهشت را 

به لبخند سیب‌آلود کودکش فروخت

و عشق را

دو نیمه کرد ...

 

mom1

مامان گلم همه روزای زندگی من مبارک که تو رو دارم

 همه زندگیم تقدیم به تو :-*