یکی از قشنگترین بی کلامایی که تا حالا بارها و بارها و بارها شنیدمش و ازش خسته نمیشم :)