دست خودم نبود

دل‌خوش بودم به خیال تو

و بوی مویی

ببخش،

آن دست‌ها گم شدند لای گیسوی تو!

این دست‌ها که حلقه‌ی آغوش توست ...

دیگر دست خودم نیست!