آمده است که بیفروزد

که اخگرپاره ای بشود

چشم ببندد

زبانه کشد

و بیفتد به جان مسیرش

سیاووش اما ...

به سلامت!

ایرانیان

بلاگردان آتش

که به فرمان ایزد پاک است.

چهارشنبه سوری مبارک :)

   1393/12/26


پی نوشت:

برای اونایی که قبلا با ما نبودن ارجاع بدم به پستای زیر اونم بخونن اگه دوس داشتن :

از بان آتش  ،   شب آتش   و   xشنبه سوری